Motivasjon
2019

Trondheim, 23. - 25. august 2019

Velkommen!

Hva er Motivasjon? 

Motivasjon er en konferanse som handler om hvordan misjon kan se ut
og drives i vår tid, slik at evangeliet om Jesus Kristus går videre til nye generasjoner og folkeslag. Konferansen kombineres med åpning av skoleåret ved Gå Ut Senteret.

Mer informasjon om program, påmelding, seminarer og bidragsytere kommer.