Motivasjon 2019

Trondheim, 23. - 25. august 2019

Velkommen!

Hva er Motivasjon?
Motivasjon er en konferanse som handler om hvordan misjon kan se ut og drives i vår tid, slik at evangeliet om Jesus Kristus går videre til nye generasjoner og folkeslag.

Konferansen kombineres med åpning av skoleåret ved Gå Ut Senteret.

Medvirkende

Disse møter du på Motivasjon 2019.
Lars Dahle
Førsteamanuensis ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen
Dag-Håkon Eriksen
Internasjonal leder i Normisjon
Andreas Nordli
Daglig leder for Ungdom i oppdrag
Svein og Sissel Tonstad
Lovsangsledere i Salem menighet

Seminarer

Bibel og misjon i vår tid
m/Lars Dahle

Hvordan bygge bro mellom Bibelen og vår tids kultur? Hva er samtidens tilknytningspunkt og spenningspunkt i forhold til kristen tro? Vi fokuserer på Bibelens og misjonens relevans for vår tid.
Livslang tjeneste
m/Andreas Nordli

Bibelen tegner et gudsbilde som takler smerten som livet kan påføre oss. Hvordan forholde seg til kristen tjeneste når Gud virker fjern? Et seminar om ulike sesonger i kristenlivet.
Menighet og misjon
m/Dag-Håkon Eriksen

Hvordan legge til rette for aktivt og håndfast misjonsengasjement i våre forsamlinger og menigheter? Finnes det en vei fra økonomisk bidragsyter til deltakende aktør?

Program

Velkommen til tre dager med møter mellom mennesker, inspirerende undervisning, god mat og åndelig fellesskap.
DAG 1

Fredag
23. august

Middag og åpningsmøte.
17.30  Registreringen åpner
18.00 Middag
19.30
Åpningsmøte og festkveld
DAG 2

Lørdag
24. august

Møter, seminarer og festmiddag.
10.00
Møte med lovsang og undervisning
12.00 Lunsj
13.15
Seminar
14.45 Seminar
17.30 Festmiddag
20.00
 
Studentgudstjeneste for alle

DAG 3

Søndag
25. august

Gudstjeneste og grillfest.
11.00
Festgudstjeneste
13.00 Grillfest med barneaktiviteter

Påmelding

Hele konferansen
950 kr
Full pakke!
Inkludert middag fredag og lørdag + lunsj lørdag og søndag
Uten festmiddag lørdag
550 kr
Perfekt for studenter
Inkludert middag fredag + lunsj lørdag og søndag

Salem menighet

Konferansen arrangeres i Salem menighet, Normisjons menighet i Trondheim sentrum. Menigheten myldrer av liv i fellesskap for alle aldere, har et utbredt diakonalt arbeid og er vertskap for studentene på Gå Ut Senteret. 
Adresse: 
Prinsens gate 22b